MARIANYDESIGN

D E V E L O P I N G  I N  S T Y L E

Afscheid van GYMWIJZER!

Vanaf 2009 ben ik bezig geweest met het uitwerken van een idee. ICT en het bewegingsonderwijs moesten dichter tot elkaar komen. Dit is uiteindelijk gelukt met het digitaal leermiddel GYMWIJZER! Sinds 2013 is het product gelanceerd en kent veel actieve leden. Door de komst van twee mooie kinderen samen met mijn vrouw Marjolein en mijn nieuwe baan als Docent ICT op het Rijn IJssel heb ik besloten om afscheid te nemen van GYMWIJZER! en het stokje over te dragen aan Harry van der Meer.

Recent is er een artikel geschreven over dit prachtige leermiddel: Sporthart – lees vanaf bladzijde 26.

Download hier de PDF!

Wat is GYMWIJZER ook alweer?

De gym-app (en deze website) bevat korte instructie-filmpjes van activiteiten op verschillende niveaus, die zowel door individuele- als groepen leerlingen tijdens de les bekeken kunnen worden. Het bekijken kan zowel online als gedownload op het apparaat, waardoor het ook zonder internetverbinding in de zaal te gebruiken is.
VO-versies zijn in de maak. Ook online zijn alle video’s en kijkwijzers te vinden op www.gymwijzer.nl.

Het team achter GYMWIJZER! ® bestond uit Harry van der Meer (MeerGym), Mark Schutte en Pascal Mariany (Mariany Design).

Harry en Mark hebben vakinhoudelijk de gym-app vorm gegeven. Harry heeft de 6 niveaus opgesteld en dit heeft gezorgd voor een goede onderverdeling voor de kinderen om op eigen niveau te kunnen oefenen. Harry heeft zich ook bezig gehouden samen met Mark met het schieten van filmpjes en en het ontwikkelen van kijkwijzers. Mede door de 40 jaar ervaring van Harry, de kennis van Mark van kijkwijzers en Pascal met de combinatie ICT en bewegingsonderwijs, zijn alle sterke punten van ieders inbreng terug te vinden in de gym-app.

Het ontstaan van het idee voor GYMWIJZER! ®
Het idee is al in 2009 ontstaan toen Pascal op de HAN ALO Nijmegen zijn kennis en passie in ICT wilde combineren met zijn net vergaarde kennis van het bewegingsonderwijs. Pascal’s scriptie-onderzoek heeft bewezen dat een digitaal leermiddel een hoger rendement heeft op het coöperatief leren in het bewegingsonderwijs, dan een lesbrief op papier. De werktitel is van 2009 tot 2013 Visueel Leren Bewegen geweest. Samen met Harry is er gekozen voor de naam GYMWIJZER! ®. Klinkt toch net wat beter, niet?