MARIANYDESIGN

D E V E L O P I N G  I N  S T Y L E

Pascal Mariany

Mijn naam is Pascal Mariany, geboren in 1983 en getogen in Rotterdam, met een tussenfase van 9 jaar in Luxemburg (vanwege mijn Lux. vader).

Na havo3 en mavo4 ben ik in Arnhem tot 2007 MBO ICT gaan studeren, omdat ik in die regio mijn huidige partner ontmoette. Daarna heb ik tot 2011 gestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Nijmegen en ben sindsdien werkzaam geweest als vakdocent bewegingsonderwijs op de Aletta Jacobsschool, een Internationale Basisschool in Arnhem. In mei 2015 ben ik een nieuwe uitdaging aangegaan als teamleider bij Sportbedrijf Arnhem. Mijn taak was om alles gerelateerd aan sport en gezondheid in goede banen te leiden in Arnhem-Zuid. Helaas, vanwege een verzelfstandiging, zat er weinig toekomst in de functie teamleider.

Tijdens de studie aan de ALO had ik ideeën om ICT en het bewegingsonderwijs te combineren. Daaruit is GymWijzer! ® ontstaan. Dit is een digitaal leermiddel voor het bewegingsonderwijs. Mijn scriptie heb ik ook gewijd aan dit onderwerp om te bewijzen dat GymWijzer! ® beter werkt op het gebied van coöperatief leren in het bewegingsonderwijs dan een lesbrief. Meer informatie is te vinden op www.gymwijzer.nl.

In mei 2016 heb ik met beide handen een mooie kans aangegrepen. Vanaf augustus 2016 tot augustus 2021 ben ik docent ICT bij Rijn IJssel geweest. Tijdens mijn avontuur bij Rijn IJssel heb ik mij heel erg verdiept in loopbaanontwikkeling, ook wel loopbaanoriëntatie- en –begeleiding (LOB) genoemd. Van 2020 tot 2021 heb ik alle teams van het cluster Techniek & ICT mogen ondersteunen om LOB verder in te bedden in het RIJk Onderwijs binnen de elektronische leeromgeving genaamd SBIS. Tevens heb ik met alle plezier mijn rol als docent-onderzoeker twee jaar lang vervult bij het practoraat Techadoptie. Techadoptie onderzoekt en bouwt bruggen tussen zorg-en welzijnstechnologie (www.techadoptie.nl).

In mei 2021 bood zich een nieuwe kans aan. Dit keer bij de Hogeschool Utrecht. Daar ben ik vanaf juli 2021 aan de slag gegaan als docent / ontwikkelaar en leerteambegeleider bij twee teams van de Associate Degree (Ad) opleidingen Digitale Techniek & Media en Software Development. Erg leuk!

Ondertussen is sinds 2003 mijn webdesign- en -hostingbedrijf MARIANYDESIGN / MARIANYHOSTING uitgegroeid van 8 naar meer dan 150 tevreden klanten. Dit doe ik nog steeds met alle plezier. Zie ook www.marianydesign.com en www.marianyhosting.com.

Sinds 2007 woon ik met mijn partner Marjolein, onze zoon Thomas (2014) en onze dochter Sophie (2016) in Bennekom.