MARIANYDESIGN

D E V E L O P I N G  I N  S T Y L E

In deze privacy verklaring wordt aangegeven welke gegevens door ons worden verzameld, hoe wij deze gegevens gebruiken en hoe wij deze beveiligen.

Waarom wordt er gegevens verzameld?

Wanneer u een website heeft laten ontwerpen door Mariany Design wordt u opgenomen in ons klantenbestand. U wordt via e-mail op de hoogte gesteld wanneer u een account heeft voor deze website. Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden voor verschillende doeleinden.

– Nieuwsbrief via e-mail over onze nieuwe producten/diensten.
– U heeft de mogelijkheid om in te loggen op deze website en een bericht te kunnen plaatsen in het support forum.

Aan wie zullen wij uw gegevens verstrekken?

Wij zullen uw alle persoonsgegevens alleen gebruiken voor interne doeleinden, zoals wat hierboven is genoemd.

Mariany Design zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Het verzamelen van digitale informatie

Een deel van de informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens uw bezoek bepaalde informatie te verzamelen, zoals de diensten die u op de website gebruikt en de door u bezochte gedeelten van de website. We verzamelen deze informatie om ons bedrijf beter te kunnen afstemmen op uw behoeften en interesses. Ook worden cookies gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. Deze gebruikersnamen en wachtwoorden zijn echter versleuteld en kunnen niet worden achterhaald.

Het is mogelijk om de cookies te weigeren bij het bezoeken van de website. Helaas zal dit een negatieve gevolg hebben op uw gebruik van de website. Daarnaast wordt uw IP-adres, het type internet browser en type besturingssysteem verzameld, deze gegevens worden aan uw gegevens gekoppeld.

Beschermen van uw gegevens

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig bewaard moeten worden. Dit wordt door een externe partij beheerd.

Bezoekersrechten

U heeft recht om de gegevens op te vragen die wij verzamelen. Ook kunt u ons verzoeken om deze gegevens te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen en/of bij ons aangeven om uw gegevens wel/niet voor commerciële marketing doeleinden mag gebruikt worden.

Is het mogelijk dat deze privacy verklaring in de toekomst gewijzigd wordt?
Het is mogelijk dat deze privacy verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Dit wordt alleen gedaan wanneer wij, voor zover wettelijk toegestaan, andere persoonsgegevens zullen gaan verwerken en/of de gegevens aan derden zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacy verklaring.

Heeft u nog andere vragen?

Als u nog vragen heeft over het privacy beleid, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier. Of… U kunt uw telefoonnummer aan ons doorgeven, u wordt binnen 24 uur teruggebeld.